MTF MANDAGSTREFF er en arena for samtale og debatt for utøvere og arbeidsgivere innen norsk scenekunst. Arrangementet gjennomføres hver første mandag i mnd. fra februar - mai, og september - desember. 

Hvert Mandagstreff består av en fagdel og Åpen mic. 

Under fagdelen får utøvere anledning til direkte å møte krefter i bransjen gjennom kompetansehevende foredrag, samtaler og debatter. Under Åpen Mic gis utøverne mulighet til å vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet.

MTF MANDAGSTREFF

Kunstnerisk Team - Fra Ide til musikal-premiere


3. februar

Kl. 18.30 - 22.00

På årets første Mandagstreff skal vi dykke ned i den utfordrende prosessen med å sette sammen et vellykket kunstnerisk team.

Når ideen er født, og de økonomiske rammene er på plass, ligger alle muligheter åpne for at god kunst kan skje. Men fra idè til premiere er det et hav av tid, mange brikker som skal på plass, og x antall kreative hoder som sammen skal skape et kunstnerisk hele. 

Vi spør: Hvem og hva avgjør hvilke fagkrefter som skal inngå i teamet, hvilke forutsetninger må ligge til grunn for godt samarbeid, hva gjør et kunstnerisk team godt, og hvem har alltid siste ord?

Panelleder: Henriette Myhre

Panel: Tina Espejord/Produksjonsleder Oslo Nye Teater,

Magnus Myhr/Koreograf, Gjermund Andresen/Scenograf. 


MTF: kr. 0,-

Andre: kr. 50,-


ÅPEN MIC med Bjørge Verbaan:

Utfyllende info og påmelding HER

Du kan også betale til VIPPS nr 80306 i døra


For: åpent for alle interessenter


Lokalitet:  Teaterkjeller`n

I samarbeid med  


Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.MTF MANDAGSTREFF

Musikal vs Opera - eller Ja takk begge deler?


02. Mars

Kl. 18.30 - 22.00


Vi ser nærmere på musikal og opera som to nært beslektede musikkdramatiske kunstformer.


Vi ser nærmere på musikal og opera som to nært beslektede musikkdramatiske kunstformer.


Vi spør: hva gjør en musikal til en musikal og en opera til en opera? Og hvem definerer hva som skal spilles hvor? 

Den legendariske komponisten Stephen Sondheim sa en gang at differansen på musikal og opera kun er publikums forventninger! Så kan man spørre seg om man skal nikke anerkjennende til Sondheims ord, eller svinge hodet lettere fra side til side med et skrått blikk under et hevet øyenbryn, og et smil krusende på leppene. Meningene er mange i samtalen om musikal vs opera, både innen scenekunsten og blant publikum, internasjonalt og her hjemme.

Denne kvelden skal vi ta sats å gå inn i materien.

I samtale med fagfolk skal vi snakke om definisjoner og sjangergrenser, utfordringer og muligheter, vi skal se på fordommer og kompetanse (arroganse), konkurranseaspekt og satsningsområder, og ikke minst skal vi snakke om hva eller hvem som bestemmer hva som skal spilles hvor.

Panelleder: TBA 

Panel: 

  • Gisle Kverndokk/ Komponist
  • Hedda Høgåsen-Hallesby - Dramaturg DNOB
  • Jonas Georgsson/ Producent / Producer Malmö Opera​​​​

MTF: kr. 0,-

Andre: kr. 65,- Ink. billettavgift (Ticketmaster.no) 


ÅPEN MIC med Bjørge Verbaan: send mail til henriette@musikkteaterforum.no med noter innen 28. februar.


Påmelding HER


For: åpent for alle interessenter


Lokalitet: Teaterkjeller`n

I samarbeid med  


Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.


MTF MANDAGSTREFF

Audition og utlysning av arbeid i scenekunsten


04. Mai

Kl. 18.30 - 22.00


Vi spør: Hva kjennetegner en god stillingsbeskrivelse, og hvordan bør en audition gjennomføres?


På årets siste Mandagstreff retter vi søkelyset mot utlysning og rekruttering av arbeid i scenekunsten.

Under Musikalsymposiet i juni 2019 ble temaet behørig debattert. Klare stemmer ga uttrykk for viktigheten av utfyllende stillingsbeskrivelser og godt gjennomførte rekrutteringsprosesser. Allikevel ser vi gjentagende eksempler, gjennom året som er gått, på mangelfulle stillingsbeskrivelser hvor scenekunstnere blir bedt om å søke på en stilling uten å vite hva stillingen krever av kompetanse eller omfang av arbeid. 

Vi spør fagfolket:  Hva sier norsk lov om innhold i stillingsbeskrivelser, og er disse også gjeldende ved utlysning av arbeid i norsk scenekunst? Hva er årsaken til at norske scener lyser ut arbeid uten å oppgi produksjonsnavn, beskrivelse av kompetansekrav eller stillingsinnhold, og hva sier kunstnerforbundene om praksisen? 

Panelleder: Henriette Myhre 

Panel: TBA


MTF: kr. 0,-

Andre: kr. 65,- ink. Billettavgift (Ticketmaster.no)


ÅPEN MIC med Petter Kragstad: Send mail til henriette@musikkteaterforum.no med noter innen 1. mai.


Påmelding HER

 

For: åpent for alle interessenter


Lokale: Teaterkjeller`n

I samarbeid med  

Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.

Forhåndspåmelding til Åpen mic: henriette@musikkteaterforum.no

Alle dager fra 18.30 - 22.00

Medlemmer av Musikkteaterforum: Gratis.  

Andre deltagere betaler kr. 50,-

VELKOMMEN! 

 


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software