MTF MUSIKKTEATERVERKSTED

Musikkteaterforum ser det som en viktig oppgave å stimulere til nyskaping og vekst innen det musikkdramatiske felt. Gjennom vårt MTF Musikkteaterverksted gis norske skapende kunstnere et fora for utprøving og utvikling av komposisjon og dramatikk for det musikkdramatiske felt, basert på kompetanse og kvalitet i alle ledd. Verkstedet legger til rette for videreutvikling og utprøving av verket, og prosjekter som tas opp i ordningen tilbys ved opptak 1. stk. workshop over materiale. Avhengig av verkets behov hentes de rette mentorer og de nødvendige resurser inn. Ordningen er et ledd i å styrke utviklingen av norske librettister, komponister, manusforfattere og andre skapende/opphavere innen kunstformen musikkdramatikk, og på samme tid legge til rette for arbeidsplasser og genuine kunstneriske utfordringer for utøvende scenekunstnere ved gjennomføring av workshops.

MTFs målsetting er å løfte ordningen til å bli et nasjonalt senter for utvikling av musikkdramatiske verk. Vårt mål for verkstedet er å kunne tilby et 3 årig utviklingsløp for alle antatte verk, hvor hvert prosjekt får minimum to workshops pr. år. Forløpet vil gavne hele feltet fra innholdsleverandør til kunstnerisk utøvende, til produsent og teater, og vil være en arena for nettverksbygging og verdiskaping nasjonalt og internasjonalt.

Musikkteaterforum mottar ikke fast tilskudd til drift av MTF Musikkteaterverksted. All aktivitet i verkstedet baseres på en andel av innbetalt kontingent fra våre medlemmer, samt et evt. bevilget tilskudd fra diverse fond, stat, kommune, fylke eller andre tilskuddsgivere.  

  Mål:  

  1. Styrke utviklingsarbeidet for Norsk Musikkteater
  2. Øke andelen av norsk musikkdramatikk på nasjonale og internasjonale scener
  3. Utvikle ny norsk musikkdramatikk med et internasjonalt tilsnitt
  4. Styrke arbeidsmulighetene for norske scenekunstnere
  5. Å virke som en nasjonal/internasjonal nettverksarena for norske skapende kunstnere / opphavere
  NORDISK SAMARBEID

  Med støtte fra Nordisk kulturkontakt har vi startet et nordisk samarbeid med fokus på utvikling av ny musikkdramatikk. Målet med samarbeidet er å styrke den helhetlige musikkdramatiske kompetansen i det nordiske scenekunstfeltet, samt å løfte frem nye nordiske fortellinger i et musikkdramatisk uttrykk.  

  Våre samarbeidspartnere er:

  I 2018 møttes nettverket til 4 møter for å utveksle erfaringer og kunnskaper, samt gå i dybden på hva som skal til for å utvikle flere nyskrevne verk.

  Våren 2019 reiser nettverket på studietur til London for deltakelse på konferansen UK Musical Theatre Conference samt møter med Mercury Musical Developments & Musical Theatre Network.

  Nettverket arbeider også med søknad til Nordisk kulturkontakt for lansering av en samlingsbasert kompetanseplattform for utvikling av musikkdramatiske verk, med foreslått oppstart i 2020.

  Musikaler antatt i verkstedet høst 2018

  MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF

  MTF MUSIKKTEATERVERKSTED TALENT


  FOR FJERNT FOR FJERNSYN, Verksbeskrivelse 
  «For Fjernt For Fjernsyn» er en helaftens musikal med et originalmanus av Thomas Gunnari Røtting og Tobias Løyning, med originalmusikk og sangtekster av Røtting. Musikalen forteller historien om alle karakterene på en TV-stasjon når veteranankermann Ruben Roll bestemmer seg for å ta sitt eget liv på live TV grunnet lave seertall. Han blir stoppet i tide, men det viser seg at hendelsen hadde rekordhøye seertall, og Ruben er ikke den eneste som er villig til å gjøre drastiske ting for å bli hørt. Inspirert av filmene «Network» (1976) og «The King of Comedy» (1985).

  Verksted gjennomføres ved MTF Musikkteaterverksted 10. - 18. Januar 2019 med opphavere, 4 profesjonelle musikalartister og 11 studenter fra MTHS. Mentor er Johan Osuldsen. 


  Musikk, Sangtekst & Manus:
  Thomas Gunnari Røtting:  
  Komponist, regissør og tekstforfatter. Skriver for både film & scene, og har jobbet
  profesjonelt som komponist og tekstforfatter på diverse forestillinger siden 2014. Hans kortfilm «Rapsodi i rødt» (regi, manus og musikk) har blitt vist og nominert på diverse kortfilmfetivaler i europa og USA (2016-2018), og vant nylig en pris under årets «California Underground Film Festival» for «Best Original Score». Han var aktuell som komponist, tekstforfatter og regissør på familieforestillingen «Grisk og Gomle - Kronen i Sukkerdalen» som gikk sin andre sesong sommeren 2018 i Bjørneparken. Jobber for øyeblikket som repetitør/musikalsk ansvarlig på Shrek The Musical, produsert av Skedsmo Amatørteater, mens han skriver på ny musikk og nye verker for film og scene.

  Manus:
  Tobias Løyning:  

  Skuespiller, instruktør og tekstforfatter. Har erfaring som skuespiller både for film og scene, og har instruert diverse skolerevyer. Jobber for øyeblikket som freelance skuespiller, med en skuespillerutdanning hos «Nordic Institute of Stage and Studio» og er aktuell i Shrek: The Musikal 2018 produsert av Skedsmo Amatørteater og Little Shop Of Horrors 2019 produsert av Action Teater.

  Mentor: Johan Osuldsen, regissør, koreograf, tekstforfatter.


  Verkstedet gjennomføres i samarbeid med:  HJERTEKAPTEIN, Verksbeskrivelse

  «Hjertekaptein» er et stykke basert på albumet til Lars Bremnes med samme tittel. Manuset er inspirert av musikken, og knytter sangtekstene opp til en sammenhengende historie mellom seks personer. «Hjertekaptein» legger vekt på ulike tilknytninger en har til andre mennesker, og hvor sterkt det båndet er når forholdet blir utsatt for endring. «Hjertekaptein» handler om valg man tar og valg andre tar for deg. 

  Verkstedet gjennomføres ved MTF Musikkteaterverksted 4. mars, 18.mars og 1. april 2019.

  Manusforfatter: Elisabeth Tjøsvoll-Eriksson er 23 år og kommer fra Karmøy. Hun har en bachelor i musikkteater fra Musikkteaterhøyskolen i Oslo (uteksaminert 2017). Tidligere har Elisabeth vært med i Bærum showteater («Jungelboken», 2016) og i kompaniet til West End Studios («En helt uvanlig aften» i 2016 og «Roten til alt» i 2017). Det siste året har hun fokusert på manus-idéer, blant dem er manuset «Hjertekaptein».

  Komponist/librettist: Lars Bremnes er tekstforfatter, låtskriver og visesanger. Han har 6 album på samvittigheten med eget stoff. 2 plater med sine søsken Kari og Ola Bremnes. 

  Mentor: Erik Schøyen, regissør og dramaturg.


  MTF Musikkteaterverksted mottar vår 2019 tilskudd fra:

     


  Ønsker du å søke deg inn i MTF MUSIKKTEATERVERKSTED med ditt verk?

  Følg med på denne nettsiden for oppdatering av nye søknadsfrister vår 2019.

  Se generelle søknadskriterier nedenfor:

  Søknadskriterier MTV TALENT:

  • Verket har en tydelig og klar idé.
  • Det er en klar tanke om hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle (manus, libretto, komposisjon, koreografi eller annet)
  • Det innsendte verket er et verk i prosess, fra idé fase til påbegynt stadie
  • Kun unge aktører fra scenekunstfeltet kan søke. (Maksimalt 25 år ved søknadsinnsendelse).


  Søknad:

  For å bli vurdert må du sende inn ett eller fler av følgende i PDF format:   

  • beskrivelse av idè, tema, og synopsis max 1 side.
  • libretto hvis relevant for søknaden
  • noter hvis relevant for søknaden
  • manus hvis relevant for søknaden
  • innspillinger hvis relevant for søknaden
  • link til video hvis relevant for søknaden

  Det må også legges ved en kortfattet cv/beskrivelse av deg selv og eventuelle samarbeidspartnere, hvordan du ønsker å ta i bruk workshopsdagene, samt en beskrivelse av hvordan du har arbeidet med verket frem til søknadsinnsendelse. 

  Vi ber om at alt materiale vedr. verket er merket uten person-navn, kun verkets tittel og innhold (manus, libretto, komposisjon etc.)

  Ved opptak i MTF Musikkteaterverksted og tilbud om workshop utarbeides kontrakt mellom Musikkteaterforum og rettighetshavere vedr. rettigheter og forpliktelser for workshopsinnhold. MTF Musikkteaterverksted har ingen forpliktelser for verkets videreføring i etterkant av workshop, utover signert kontrakt.

  Søknadskriterier MTV PROFF:

  • Verket har en tydelig og klar idé.
  • Det er en klar tanke om hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle (manus, libretto, komposisjon, koreografi eller annet)
  • Det innsendte verket er et verk i prosess, hvor minimum 1/3 av materialet er ferdigstilt
  • Kun profesjonelle aktører over 25 år fra scenekunstfeltet kan søke. 


  Søknad:

  For å bli vurdert må du sende inn et eller fler av følgende i PDF format:   

  • beskrivelse av ide, tema, og og synopsis max 1 side.
  • libretto 
  • noter  
  • manus 
  • innspillinger hvis relevant for søknaden
  • link til video hvis relevant for søknaden

  Det må også legges ved en kortfattet cv/beskrivelse av deg selv og eventuelle samarbeidspartnere, hvordan du ønsker å ta i bruk workshopsdagene, samt en beskrivelse av hvordan du har arbeidet med verket frem til søknadsinnsendelse. 

  Vi ber om at alt materiale vedr. verket er merket uten person-navn, kun verkets tittel og innhold (manus, libretto, komposisjon etc.)

  Ved opptak i MTF Musikkteaterverksted og tilbud om workshop utarbeides kontrakt mellom Musikkteaterforum og rettighetshavere vedr. rettigheter og forpliktelser for workshopsinnhold. MTF Musikkteaterverksted har ingen forpliktelser for verkets videreføring i etterkant av workshop, utover signert kontrakt.


  Musikaler antatt i verkstedet vår 2017


  KUNSTNERISK TEAM / SOLISTER

   Komponist Gisle Kverndokk og manusforfatter/librettist Øystein Wiik med musikal over Ingmar Bergmans Fanny og Alexander.

   1.- 5. mars 2018 workshoppes det musikkdramatiske verket ved  MTF Musikkteaterverksted med nærmere 30 aktører i aktivitet.

   Arbeidsvisning av musikalen ser du 5. mars kl. 18.00 under MTF Mandagstreff på Dramatikkens Hus i Oslo. 

  Kvelden åpner med en samtale over spørsmålet "Hvordan utvikle ny musikkdramatisk scenekunst?" ledet av regissør Johan Osuldsen. I panelet finner du Gisle Kverndokk/komponist Norge, Øystein Wiik/manus og tekstforfatter Norge, Staffan Aspegren/regissør og kunstnerisk leder Spira kulturhus Jönköping Sverige, Matthias Davids/regissør og kunstnerisk leder Landestheater Linz Østerrike, Rob Hartmann/produsent Fredericia Teater, Danmark, og Line Rosvoll, leder Dramatikkens hus.

   Workshoppen er et samarbeid med Musikkteaterhøyskolen, Landestheater Linz, og Dramatikkens  Hus.

  SOLISTER / MINDRE ROLLER / ENSEMBLE  Visning på Dramatikkens hus 5. mars 2018 


  SULT 1


  Ny norsk musikal av: 

  Geir Zahl, Simen Schøien og Jostein Kirkeby-Garstad

  Basert på Knut Hamsuns roman SULT

  I en moderne historie om ung hunger etter å bli sett, hørt og forstått på egne premisser, møter publikum Sara. Gjennom videoblogging føler hun seg både hørt og sett, men er den digitale versjonen av Sara en person hun kan leve med?  

  Med nykomponert musikk av Geir Zahl, (Kaizers Orchestra) raptekster av et knippe kjente og ukjente norske rapartister og et nyskrevet manus. 

  Musikalen workshoppes vår 2017, og har premiere på 

  Kilden Teater og Konserthus høst 2017.

  FADO MENS VI VENTER


  Ny Norsk Musikal av:

  sanger/skuespiller Ida Holten Worsøe, dramatiker/regissør Lene Therese Teigen og komponist Sverre Indris Joner.

  Forestillingen handler om lengsel, lidenskap og ensomhet med utgangspunkt i musikksjangre som fado og tango. Det er tidlig morgen i en togstasjonskafé. Noen sitter der allerede – noen kommer etterhvert. Alle er på vei fra noe og til noe annet – de trenger et sted å være mens de venter. 

  Alle medvirkende i dette prosjektet, enten de er musikere, dansere eller sangere, får roller, og formidler sine akk så triste historier. Møtene mellom dem kommer til å skape ny lidenskap og sakte sniker de livsbejaende rytmene seg inn.

  Musikalen workshoppes mai 2017.
  Foto Erika Hebbert.
   
  MUSIKKTEATERFORUM
  Trosterudveien 33b, 0778 
  Oslo, Norway

  Organisasjonsnummer: 997 915 828
  Powered by Wild Apricot Membership Software