Fakta Musikkteaterforum

MUSIKKTEATERFORUM I CREO (MTF) er en faglig sammenslutning i fagforbundet Creo, og er en felles møteplass for alle som arbeider profesjonelt med musikkteater. MTF ble stiftet som en interesseorganisasjonen i 2011.  

  • MUSIKKTEATERFORUM I CREO er drevet til fremme for musikkteater som kunstform, og for å styrke musikkteaterutøveres ståsted både som utøvende scenekunstnere, arbeidstakere og kulturell entreprenør/næringsaktør.
  • MUSIKKTEATERFORUM I CREO arbeider for et samlet scenekunstfelt gjennom sine nettverksarrangementer, samarbeid og dialog.

  • MUSIKKTEATERFORUM I CREO har et utvidet tilbud til sine medlemmer gjennom medlemskapet i fagforbundet Creo, som gode forsikringsordninger, rådgivning og juridisk bistand, kurs/workshops/kompetansehevende tiltak, tariffavtaler, og en politisk ledelse som kontinuerlig arbeider for å styrke medlemmenes rettigheter i arbeidslivet.                             
  •  Les mer her: https://creokultur.no/

Visjon:

Musikkteaterforum i Creo (MTF) skal gjennom sin virksomhet styrke musikkteateret som kunstform, basert på kunstfaglig kompetanse, bærekraft, samt økonomisk og samfunnsmessig verdiskaping.

Hovedmål:

  • Bidra til økt verdiskaping og bærekraft for utøvere og andre innen musikkteater/scenekunst.
  • Arbeide for styrket samarbeid og dialog mellom relevante miljøer.
  • Arbeide for økt oppmerksomhet og kunnskap om musikkteater som kunstform.
  • Kommunisere musikkteaterets betydning både økonomisk og samfunnsmessig, og synliggjøre behov overfor det politiske miljø og bevilgende myndigheter.


MTF Årsberetning 

2021_Resultatregnskap_Driftsresultat_ 1 detaljert.PDF 

 


____________________________________________


MTF VEDTEKTER

Ønsker du å lese våre vedtekter er det bare å klikke på linken:

 29.08.2022_Vedtekter for Musikkteaterforum i Creo .pdf
MTF STYRE pr. desember 2021


Styreleder: Henriette Myhre

Styremedlem: Guro von Germeten/scenekunstner/musiker

Styremedlem: Lars Jacobsen/regissør/Scenekunstner

Styremedlem: Trine Bariås-Kvitstein/scenekunstner 

Styremedlem: Bjørn Tore Grøntvedt/scenekunstner  

Varamedlem 2: Maja Aspås Teialeret/scenekunstner.

 

Alle i styret er medlem i sammenslutningen Musikkteaterforum i Creo.

MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software