Velkommen til digital utdeling av årets Musikkteaterpriser 3. mai kl. 19.00


SE SENDINGEN HER

Vi gleder oss stort til den 10! utgaven av Musikkteaterprisenog ønsker velkommen til et festpyntet publikum klare for en digital feiring av årets priser i norsk Musikkteater! MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software