MUSIKALSYMPOSIUM


DELTAGERAVGIFT

Kr. 175,- pr. dag

MELD DEG PÅ HER

FAGPROGRAM 13. juni 2019

kl. 09.00 - 10.45

 Fokus Rekruttering 
Panelleder: Christian Winther Farstad/BI
Panel: Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen/NO, Tore Myklebust - produsent Starworks AS/NO, Mia Nerenius - casting coordinator/musikal ved GöteborgsOperaen/SE. 

Pause: 15 min

kl. 11.00 - 12.30

 Merging the arts of song and dance
Foredraget bygger på forskningsarbeid ved MTHS:https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2885
Foredragsholdere: Johanne Karen Hagen - studieleder og førstelektor i sang, Anne Cecilie Rødsjø Kvammen - Førstelektor i sang og FOU koordinator. 

Lunch: 12.30 - 13.30

kl. 13.30 - 16.00 

  Musikkdramatikkens samfunnsøkonomiske muligheter og betydning 

Panelleder: Erik Wold
Innledere + panel: 

Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK:            Musikalens utvikling av Fredericia 

Erik W. Jacobsen - Menon Economics/NO: Musikkdramatikk i perspektiv: Verdiskaping, ringvirkning, samfunnsutvikling. 

Catharina Roos Bilsbak - programsjef Arktisk Filharmoni/NO: Kulturturisme.

Panel: Grunde Almeland - Venstres repr. i familie og kulturkomiteen/NO.

Kl. 16.00  

Mingel og takk for i dag


FAGPROGRAM 14. JUNI 2019 

09.00 - 09.45

Frokostsamtale: Nordic Network for development of new musicals 
Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO
Panel: Rob Hartman - produsent Fredericia Teater/DK, Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE, Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen/NO. 

09.45 - 11.30

Arbeidsverksted: MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF 

Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO 

Panel: opphavere, mentor(er)
Visning: scenekunstnere, musiker(e) 

Lunch 11.30 - 12.30

Kl. 12.30 - 14.15

  Politisk korrekt kulturliv/scenekunst 
Debattleder: Erik Wold
Panel: Anki Gerhardsen - Kulturjournalist/NO, Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO, Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK, Yvonne Rock - TYP Kulturkapital/SE.

Pause 15 min

Kunstnerisk innslag 14.45 - 15.00

15.00 - 17.00

 Musikalproduksjon i fremtiden
Debattleder: TBA
Panel: Johan Storgård - ACE production, FIN, Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO, Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK, Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE, 
Atle Halstensen - kunstnerisk ansvarlig Scenekvelder/NO 

17.00 

Mingel og Takk for i dag


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software