IT´S ONLY LIFE

En Musical Revue av John BucchinoMed

Jannike Kruse, Erik Wenberg Jacobsen, Anders Gjønnes, Liv-Unni Larsson Undall og Trond Teigen

Piano: John Bucchino

Fremført på Victoria Nasjonal JazzScene 24.01.2016

Produsert av MTF v/Henriette Myhre.

Med tilskudd fra NOPA


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software