MTF MANDAGSTREFF HØST 2017MTF MANDAGSTREFF er en møteplass og en nettverksarena for utøvere og arbeidsgivere innen norsk scenekunst. Arrangementet gjennomføres hver første mandag i mnd. fra februar - mai, og september - desember. 

Hvert Mandagstreff består av en fagdel, og Åpen mic. 

Under fagdelen får utøvere anledning til direkte å møte arbeidsgiverne i bransjen gjennom kompetansehevende foredrag, kurs, eller workshops. Under Åpen Mic gis utøverne mulighet til å vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet.

Forhåndspåmelding til Åpen mic: henriette@musikkteaterforum.no

Alle dager fra 18.30 - 22.00

Medlemmer av Musikkteaterforum: Gratis.  

Andre deltagere betaler kr. 100,- 


MTF MANDAGSTREFF 4.september

Vi ønsker velkommen til høstens første MTF Mandagstreff, og årets store STUDENT KICK-OFF!
Kvelden vies studenter innen kunst og kulturfag, og vi gleder oss til å bli kjent med studentmassen ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene!
I tillegg til nye bekjentskaper vil du få utdrag av arbeider fra Bårdar M3, Musikkteaterhøyskolen 2. og 3. år, samt Norges Dansehøyskole 3. år Jazz.  
Du får også muligheten til å lytte til, og delta i, en panelsamtale ledet av regissør og skuespillerpedagog Jonathan Flom, som sammen med et knippe profesjonelle utøvere deler av sine erfaringer til studentene i salen.
Daglig leder i Musikkteaterforum informerer om organisasjonens tilbud og arbeid, og som alltid blir det Åpen Mic fra ca 20.30. 
Kveldens pianist er Ellen Marie Carlsen. NB: Husk noter til pianisten.

Påmelding til åpen mic gjøres til: henriette@musikkteaterforum.no

Arrangementet er GRATIS for studenter og medlemmer i MTF.
Andre betaler kr 100,- i døra.

VELKOMMEN!

MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software