MTF MUSIKKTEATERVERKSTEDen utviklingsordning for nytt norsk musikkteater


 Komponist Gisle Kverndokk og manusforfatter/librettist Øystein Wiik med musikal over Ingmar Bergmans Fanny og Alexander.

 1.- 5. mars 2018 workshoppes det musikkdramatiske verket ved  MTF Musikkteaterverksted med nærmere 30 aktører i aktivitet.

 Arbeidsvisning av musikalen ser du 5. mars kl. 18.00 under MTF Mandagstreff på Dramatikkens Hus i Oslo. 

Kvelden åpner med en samtale over spørsmålet "Hvordan utvikle ny musikkdramatisk scenekunst?" ledet av regissør Johan Osuldsen. I panelet finner du Gisle Kverndokk/komponist Norge, Øystein Wiik/manus og tekstforfatter Norge, Staffan Aspegren/regissør og kunstnerisk leder Spira kulturhus Jönköping Sverige, Matthias Davids/regissør og kunstnerisk leder Landestheater Linz Østerrike, Rob Hartmann/produsent Fredericia Teater, Danmark, og Line Rosvoll, leder Dramatikkens hus.

 Workshoppen er et samarbeid med Musikkteaterhøyskolen, Landestheater Linz, og Dramatikkens  Hus.


KUNSTNERISK TEAM / SOLISTER

SOLISTER / MINDRE ROLLER / ENSEMBLE
Musikaler antatt i verkstedet vår 2017

SULT 1


Ny norsk musikal av: 

Geir Zahl, Simen Schøien og Jostein Kirkeby-Garstad

Basert på Knut Hamsuns roman SULT

I en moderne historie om ung hunger etter å bli sett, hørt og forstått på egne premisser, møter publikum Sara. Gjennom videoblogging føler hun seg både hørt og sett, men er den digitale versjonen av Sara en person hun kan leve med?  

Med nykomponert musikk av Geir Zahl, (Kaizers Orchestra) raptekster av et knippe kjente og ukjente norske rapartister og et nyskrevet manus. 

Musikalen workshoppes vår 2017, og har premiere på 

Kilden Teater og Konserthus høst 2017.

FADO MENS VI VENTER


Ny Norsk Musikal av:

sanger/skuespiller Ida Holten Worsøe, dramatiker/regissør Lene Therese Teigen og komponist Sverre Indris Joner.

Forestillingen handler om lengsel, lidenskap og ensomhet med utgangspunkt i musikksjangre som fado og tango. Det er tidlig morgen i en togstasjonskafé. Noen sitter der allerede – noen kommer etterhvert. Alle er på vei fra noe og til noe annet – de trenger et sted å være mens de venter. 

Alle medvirkende i dette prosjektet, enten de er musikere, dansere eller sangere, får roller, og formidler sine akk så triste historier. Møtene mellom dem kommer til å skape ny lidenskap og sakte sniker de livsbejaende rytmene seg inn.

Musikalen workshoppes mai 2017.
Foto Erika Hebbert.

MTF MUSIKKTEATERVERKSTED

Musikkteaterforum ser det som en viktig oppgave å stimulere til nyskaping og vekst innen det musikkdramatiske felt. Gjennom vårt MTF Musikkteaterverksted gis norske skapende kunstnere et fora for utprøving og utvikling av komposisjon og dramatikk for det musikkdramatiske felt, basert på kompetanse og kvalitet i alle ledd. Verkstedet legger til rette for videreutvikling og utprøving av verket, og prosjekter som tas opp i ordningen tilbys ved opptak 1. stk. workshop over materiale. Avhengig av verkets behov hentes de rette mentorer og de nødvendige resurser inn. Ordningen er et ledd i å styrke utviklingen av norske librettister, komponister, manusforfattere og andre skapende/opphavere innen kunstformen musikkdramatikk, og på samme tid legge til rette for arbeidsplasser og genuine kunstneriske utfordringer for utøvende scenekunstnere ved gjennomføring av workshops.

MTFs målsetting er å løfte ordningen til å bli et nasjonalt senter for utvikling av musikkteater i kammer-format. Vårt mål for verkstedet er å kunne tilby et 3 årig utviklingsløp for alle antatte verk, hvor hvert prosjekt får minimum to workshops pr. år. Forløpet vil gavne hele feltet fra innholdsleverandør til kunstnerisk utøvende, til produsent og teater, og vil være en arena for nettverksbygging og verdiskaping nasjonalt og internasjonalt.

Musikkteaterforum mottar ikke fast tilskudd til drift av MTF Musikkteaterverksted. All aktivitet i verkstedet baseres på en andel av innbetalt kontingent fra våre medlemmer, samt et evt. bevilget tilskudd fra diverse fond, stat, kommune, fylke eller andre tilskuddsgivere.  

Mål:  

  1. Styrke utviklingsarbeidet for Norsk Musikkteater
  2. Øke andelen av norskt musikkteater på nasjonale og internasjonale scener
  3. Utvikle nytt norsk musikkteater med et internasjonalt tilsnitt
  4. Styrke arbeidsmulighetene for norske musikkteater-utøvere
  5. Å virke som en nasjonal/internasjonal nettverksarena for norske skapende kunstnere

MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software