MTF KAMMERMUSIKALVERKSTEDen utviklingsordning for nytt norsk musikkteater


Musikaler antatt i verkstedet vår 2017

SULT 1


Ny norsk musikal av: 

Geir Zahl, Simen Schøien og Jostein Kirkeby-Garstad

Basert på Knut Hamsuns roman SULT

I en moderne historie om ung hunger etter å bli sett, hørt og forstått på egne premisser, møter publikum Sara. Gjennom videoblogging føler hun seg både hørt og sett, men er den digitale versjonen av Sara en person hun kan leve med?  

Med nykomponert musikk av Geir Zahl, (Kaizers Orchestra) raptekster av et knippe kjente og ukjente norske rapartister og et nyskrevet manus. 

Musikalen workshoppes vår 2017, og har premiere på 

Kilden Teater og Konserthus høst 2017.

FADO MENS VI VENTER


Ny Norsk Musikal av:

sanger/skuespiller Ida Holten Worsøe, dramatiker/regissør Lene Therese Teigen og komponist Sverre Indris Joner.

Forestillingen handler om lengsel, lidenskap og ensomhet med utgangspunkt i musikksjangre som fado og tango. Det er tidlig morgen i en togstasjonskafé. Noen sitter der allerede – noen kommer etterhvert. Alle er på vei fra noe og til noe annet – de trenger et sted å være mens de venter. 

Alle medvirkende i dette prosjektet, enten de er musikere, dansere eller sangere, får roller, og formidler sine akk så triste historier. Møtene mellom dem kommer til å skape ny lidenskap og sakte sniker de livsbejaende rytmene seg inn.

Musikalen workshoppes mai 2017.
Foto Erika Hebbert.

MTF KAMMERMUSIKALVERKSTED

Musikkteaterforum ser det som en viktig oppgave å stimulere til vekst i norsk musikkteater. Gjennom vårt MTF Kammermusikalverksted gis norske kunstnere et fora for utprøving og utvikling av ny komposisjon og dramatikk for musikkteater/musikal, basert på kompetanse og kvalitet i alle ledd. Verkstedet legger til rette for videreutvikling og utprøving av verket, og prosjekter som tas opp i ordningen tilbys ved opptak 1. stk. workshop over materiale. Avhengig av verkets behov hentes de rette mentorer og de nødvendige resurser inn. Ordningen er et ledd i å styrke utviklingen av norske librettister, komponister, manusforfattere og andre skapende innen kunstformen musikkteater, og på samme tid legge til rette for arbeidsplasser og genuine kunstneriske utfordringer for utøvere ved gjennomføring av workshops.

MTFs målsetting er å løfte ordningen til å bli et nasjonalt senter for utvikling av musikkteater i kammer-format. Vår mål for verkstedet er å kunne tilby et 3 årig utviklingsløp for alle antatte verk, hvor hvert prosjekt får minimum to workshops pr. år. Forløpet vil gavne hele feltet fra innholdsleverandør til kunstnerisk utøvende, til produsent og teater, og vil være en arena for nettverksbygging og verdiskaping nasjonalt og internasjonalt.

Musikkteaterforum mottar ikke fast tilskudd til drift av MTF Kammermusikalverksted. All aktivitet i verkstedet baseres på en andel av innbetalt kontingent fra våre medlemmer, samt et evt. bevilget tilskudd fra diverse fond, stat, kommune, fylke eller andre tilskuddsgivere.  

Mål:  

 1. Styrke utviklingsarbeidet for Norsk Musikkteater
 2. Øke andelen av norskt musikkteater på nasjonale og internasjonale scener
 3. Utvikle nytt norsk musikkteater med et internasjonalt tilsnitt
 4. Styrke arbeidsmulighetene for norske musikkteater-utøvere
 5. Å virke som en nasjonal/internasjonal nettverksarena for norske skapende kunstnere

UTLYSNING AV WORKSHOP VÅR 2017

Søknadsfrist 22.januar 2017.

Musikkteaterforums utviklingsordning for nytt norsk musikkteater, MTF Kammermusikalverkstedet søker nytt verk for opptak våren 2017.

Verket som antas gis mulighet til to dagers workshop våren 2017, med videreutvikling som formål. Workshoppen legges opp etter verkets gjeldende behov, og relevant ekspertise/mentor hentes inn innenfor budsjettets rammer.

Hvem kan søke: 

Profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet som komponister, librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andre innholdsleverandører til musikkteaterscenen.

Søknadskriterier:

 • Verket har en tydelig og klar idé
 • Det er en klar tanke om hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle (libretto, musikk, manus, koreografi eller annet)
 • Verket er en kammermusikal med få karakterer/medvirkende, og få musikere
 • Det innsendte verket er et verk i prosess, fra idé fase til påbegynt stadie
 • Kun profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet kan søke

Søknad:

For å bli vurdert må du sende inn et eller fler av følgende:   

 • Beskrivelse av ide, tema, og historie/synopsis
 • Libretto 
 • Noter 
 • Manus 
 • Innspillinger 
 • Link til video

Det må også legges ved en kortfattet beskrivelse av deg selv og eventuelle samarbeidspartnere, hvordan du ønsker å ta i bruk de to workshopsdagene, samt en beskrivelse av hvordan du har arbeidet med verket frem til søknads-innsendelse.

SØKNADSFRIST: 22. januar 2017.

Søknad sendes på mail til: henriette@musikkteaterforum.no, og merkes med MTF Kammermusikalverksted 2017/søknad. 

Evt. store vedlegg bes sendes via Dropbox til: henriette@musikkteaterforum.no

Ved opptak i MTF Kammermusikalverksted og tilbud om workshop utarbeides kontrakt mellom Musikkteaterforum og rettighetshavere vedr. rettigheter og forpliktelser for workshopsinnhold. Musikkteaterforum har ingen forpliktelser for verkets videreføring i etterkant av workshop, utover signert kontrakt.


Jury:

Jury for 2017 består av Ivar E. Tindberg (regissør/dramaturg), Hans Einar Apelland (musikalsk leder og arrangør), og Jannike Kruse (skuespiller og musikalartist). Daglig leder i Musikkteaterforum, Henriette Myhre, fungerer som sekretær for juryen. Det er i utvelgelse av jury lagt vekt på juryens samlede kompetanse innen kunstformen musikkteater. 

Tilbakemelding på innsendt søknad kan ventes i begynnelsen av mars 2017.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder i Musikkteaterforum Henriette Myhre på mail henriette@musikkteaterforum.no, eller mobil 90867877.


Til info:
MTF Kammermusikalverksted mottar våren 2017 tilskudd fra:  
MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software